Huisregels

Huis- en gedragsregels Thermen- en Wellness Anholts (per 1-1-2022)

Lees hier de huisregels m.b.t. het coronavirus

Onze huis- en gedragsregels zijn opgesteld om u als onze gast de gelegenheid te geven op een aangename manier van onze sauna gebruik te maken en er te verblijven.  Door aan onze gedragsregels mee te werken, helpt u mee aan een aangenaam en ontspannen verblijf voor uzelf èn voor de andere gasten.

Met het betreden van onze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huis- en gedragsregels. Onze gasten komen voor rust en ontspanning. Wij gaan er vanuit, dat u hier rekening mee houdt.

Algemene huis- en gedragsregels van onze sauna:

 

 1. Het dragen van badkleding is niet toegestaan.
 2. Het gebruik van mobiele telefoons is uitsluitend toegestaan bij de receptie. Mobiele telefoons dienen uit te staan en achter te blijven in de door ons toegewezen (kleding)kasten. De sleutel van uw kledingkast kunt bij u  het begin afgeven bij de bar.
 3. U dient voor het opbergen van waardevolle voorwerpen en kleding gebruik te maken van de afsluitbare (kleding)kasten. De directie is niet aansprakelijk voor ontvreemding van goederen, tenzij dit een gevolg is van een verwijtbare en aan onze directie en/of ons personeel toe te rekenen tekortkoming.
 4. Glaswerk mag U niet meenemen in de natte ruimtes, sauna’s en dergelijke.
 5. Voor uw en onze veiligheid is er op het parkeerterrein en bij de receptie videoregistratie aanwezig; echter niet in de kleed- en saunaruimtes.
 6. Kinderen, die jonger zijn dan 16 jaar, worden uitsluitend onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
 7. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal, non-verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
 8. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan personen of goederen.
 9. Het is niet toegestaan om geluid- en/of beeldopnamen te maken.
 10.  Storend gedrag, gewenste- en ongewenste intimiteiten en luidruchtigheid worden binnen ons bedrijf niet getolereerd.
 11. In onze sauna’s heeft u nodig: een handdoek (douchen), badlaken (in de sauna), badjas (in de rustruimtes). Het dragen van badslippers is verplicht. Dit is echter in de saunacabines niet toegestaan.
 12. Voordat u de sauna ingaat en na ieder toiletgebruik, dient u zich te douchen en hierna af te drogen.
 13. Het meenemen van tassen naar het saunagedeelte is niet toegestaan. Alleen doorzichtige plastic zakjes zijn toegestaan. Ze hangen onderaan de trap in de kleedruimte.
 14. Aufgussen of het opgooien van water en/of geurende essences mag uitsluitend worden gedaan door ons personeel en met middelen die door ons ter beschikking worden gesteld. De apart bij de sauna aangegeven regels voor de aufguss dient u na te leven.
 15. In de saunacabines dient u op de houten banken een handdoek onder uw gehele lichaam te leggen, dus ook onder uw voeten. U mag geen handdoeken onbeheerd in de saunacabines neerleggen en/of achterlaten. U mag ook geen drinken, eten en/of ijsschilfers meenemen in de (sauna)cabines.
 16. Duiken en/of springen in de baden is niet toegestaan. U dient op een handdoek plaats te nemen indien u gebruik maakt van de voetenbaden.
 17. Het meebrengen en gebruiken van elektrische apparatuur is niet toegestaan. Ook het ontharen in de saunaruimten, kleedruimten en onder de douches is niet toegestaan.
 18. U bent verplicht de in onze accommodatie gevonden voorwerpen aan de receptie of ons personeel af te geven.
 19. Roken is niet toegestaan, behalve op de plekken waar dit door ons is toegestaan of door ons is aangegeven. Dit geldt ook voor e-sigaretten.
 20. Voorwerpen en middelen, die lichamelijk letsel kunnen toebrengen zoals wapens, messen, drugs, injectienaalden (m.u.v. diabetici) zijn niet toegestaan.
 21. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen. Plastic waterflessen mag u niet meenemen in de rustruimten en het restaurant.
 22. Iedereen, die zich hinderlijk gedraagt, krijgt van ons één officiële waarschuwing.
 23. Weigering van de toegang en/of verwijdering uit de sauna, vindt plaats na betaling van alle openstaande kosten en gebeurt:

  In geval van het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel;
  Indien men onder invloed is van drugs en/of alcohol; bij aanstootgevend- en wangedrag (ter beoordeling van ons personeel);
  Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n) of in er sprake is van open wonden.

 

Aansprakelijkheid

Zowel voor diefstal, beschadiging als ongevallen acht de directie zich niet aansprakelijk, anders dan waartoe zij wettelijk is gehouden. U verblijft bij ons op eigen risico. Het spreekt vanzelf dat wanneer u schade veroorzaakt, u deze ook dient te vergoeden. Huis- en gedragsregels, iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van onze gedrags- en huisregels. Iedereen die zich niet overeenkomstig deze regels gedraagt, kan worden verwijderd en indien nodig de toegang voor langere tijd of definitief worden ontzegd. Vanzelfsprekend hopen wij van harte, dat dit niet nodig zal zijn en wensen u een aangenaam verblijf in onze accommodatie!!