homepage | contact | sitemap
Europaweg 191
7761 AE Schoonebeek
Tel. 0524 - 53 17 55
E-mail info@anholts.nlHuisregels

Welkom in onze Sauna

Onderstaande regels zijn opgesteld om u als onze gast de gelegenheid te geven op een zo aangenaam mogelijke manier van de sauna gebruik te maken en te verblijven in ons bedrijf. Door aan deze gedragregels mee te werken, helpt u mee aan een aangenaam verblijf voor uzelf èn voor de andere gasten. Waarvoor onze dank.

 Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Onze gasten komen voor de rust en ontspanning, houdt hier rekening mee.

Algemene gedrags- en huisregels sauna (per 01-04-2013)

 1. Het dragen van badkleding is niet toegestaan.
 2. Het gebruik van mobiele telefoons is uitsluitend toegestaan bij de receptie. Mobiele telefoons dienen uit te staan en achter te blijven in de kleedruimte.
 3. Maak voor het opbergen van waardevolle voorwerpen en kleding zoveel mogelijk gebruik van de afsluitbare kluisjes of garderobekasten. De directie is niet aansprakelijk voor ontvreemding van goederen, tenzij het een gevolg is van een tekortkoming die aan de directie kan worden toegerekend.
 4. Glaswerk mag niet meegenomen worden in de natte ruimtes, sauna e.d.
 5. Voor uw en onze veiligheid kan er videoregistratie aanwezig zijn; ook in de kleedruimtes.
 6. Kinderen en jong volwassenen,  onder de 18 jaar, worden uitsluitend onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
 7. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal, non-verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 8. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan personen of goederen.
 9. Het is niet toegestaan om geluid- of beeldopnamen te maken.
 10. Storend gedrag, intimiteiten en luidruchtigheid worden binnen dit bedrijf niet getolereerd.
 11. In de sauna heeft u de volgende benodigdheden nodig: handdoek (douchen), badlaken (in de sauna), badjas (in de rustruimtes). Het dragen van badslippers is verplicht, m.u.v. in de saunacabines
 12. Voordat u de sauna ingaat en na ieder toiletgebruik, dient u zich te douchen en hierna af te drogen.
 13. Het meenemen van tassen naar het saunagedeelte is niet toegestaan.
 14. Löyly, aufguss of opgooien van water en/of geurende essences mag uitsluitend gedaan worden door het personeel en met middelen die door de sauna ter beschikking worden gesteld (indien van toepassing).
 15. In de saunacabines dient u op de houten banken een handdoek onder uw gehele lichaam te leggen, dus ook onder uw voeten. Geen handdoeken onbeheerd in de saunacabines achterlaten. Geen drinken, eten en/of ijsschilvers meenemen in de saunacabine.
 16. Duiken en/of springen in de baden is niet toegestaan. U dient op een handdoek plaats te nemen bij gebruikmaking van een van de voetenbaden.
 17. Het meebrengen en gebruiken van elektrische apparatuur is niet toegestaan. Ook het ontharen in de saunaruimten, kleedruimten en onder de douches is niet toegestaan.
 18. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen aan de receptie af te geven.
 19. Roken is niet toegestaan, behalve waar dit is aangegeven.
 20. Voorwerpen en middelen die lichamelijk letsel kunnen toebrengen zoals wapens, messen, drugs, injectienaalden (m.u.v. diabetici) zijn niet toegestaan.
 21. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen. Plastic waterflessen niet meenemen in de rustruimten en het restaurant.
 22. Een ieder die zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één officiële waarschuwing.
 23. Weigering van de toegang en/of verwijdering uit de sauna, na betaling van alle openstaande kosten gebeurt:
 • In geval van het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel
 • Indien men onder invloed is van drugs en/of alcohol
 • Bij wangedrag
 • Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n) of bij open wonden 

 Aansprakelijkheid

Zowel voor diefstal, beschadiging als ongevallen acht de directie zich niet aansprakelijk, anders dan waartoe zij wettelijk zijn gehouden. U verblijft hier op eigen risico. Het spreekt vanzelf dat wanneer u schade veroorzaakt, u deze ook dient te vergoeden.

Gedrags- en huisregels

Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedrags- en huisregels. Iedereen die zich niet overeenkomstig deze regels gedraagt, kan worden verwijderd en indien nodig de toegang voor langere tijd worden ontzegd. Vanzelfsprekend hopen wij oprecht dat dit niet nodig zal zijn.

Oktober Beautysalon aktie

Anholts Herfst Beautydag

Nieuw: Tapperuse, sauna per minuut